API ODATA

עדכון משוב לקוחות ב-API OData ממערכות חיצוניות (דף 1 מתוך 4)

מעתה יוכלו לקוחותיכם לעדכן את המשוב על הלידים אשר שידרתם אליהם ישירות מתוך המערכת שלהם!

על מנת לאפשר ללקוחותיכם לשדר את המשוב ישירות לתוך מערכת ליד מנג'ר באמצעות API-Odata, יש לפעול ע"פ השלבים הבאים:

 1. פנו לצוות התמיכה של מערכת Lead Manager לקבלת מדריך לבדיקה האם התהליך ניתן לביצוע מול המערכת החיצונית של הלקוח.
 2. הפיקו מפתח API ייחודי ללקוח.
 3. צרו כלל שידור למערכת הלקוח, הכולל את הפרמטר "זיהוי ניתוב".
 4. הנחו את הלקוח כיצד ניתן להשיב חזרה עדכונים למערכת ליד מנג'ר.

למעבר להסבר על הפקת מפתח API ייחודי ללקוח עברו לעמוד הבא

עדכון משוב לקוחות ב-API OData ממערכות חיצוניות (דף 2 מתוך 4)

חלק א' – הפקת מפתח API ללקוח

על מנת להפיק מפתח API ייחודי ללקוח יש לעקוב אחר השלבים הבאים:

 1. היכנסו למסך המשתמשים.
 2. בחרו את הלקוח.
 3. עברו ללשונית "פרטי משתמש".
 4. לחצו על "קבלת מפתח API".
 5. לחצו על "הפק מפתח".

*בפעם הראשונה יש להפיק את המפתח, לאחר מכן ניתן לעשות בו שימוש ללא הפקה מחדש.

API -2ללקוח משתמשים

למעבר להסבר על יצירת כלל שידור ללקוח עברו לעמוד הבא

עדכון משוב לקוחות ב-API OData ממערכות חיצוניות (דף 3 מתוך 4)

 חלק ב' – יצירת כלל שידור ללקוח

עליכם ליצור כלל שידור ללקוח הכולל את השדה "זיהוי ניתוב":

 1. היכנסו למסך המשתמשים.
 2. בחרו את הלקוח.
 3. עברו ללשונית "שידור לידים".
 4. לחצו על על  פלוס גדול  על מנת להוסיף כלל חדש.שידור ללקוח 1
 5. מלאו את פרטי הכלל בהתאם להוראות השליחה אשר קיבלתם מהלקוח עבור המערכת החיצונית.
 6. התאימו בין שמות השדות ממערכת ליד מנג'ר לשמות השדות במערכת החיצונית.
 7. וודאו שליחה של הפרמטר "זיהוי ניתוב", פרמטר זה נדרש לזיהוי עבור שליחת משוב הלקוחות.
 8. לחצו על "שמור".

כלל שידור ללקוח זיהוי ניתוב-2

 

למעבר להסבר על שליחת הנחיות ללקוח עברו לעמוד הבא

עדכון משוב לקוחות ב-API OData ממערכות חיצוניות (דף 4 מתוך 4)

חלק ג' – שליחת הנחיות ללקוח

על מנת שלקוחותיכם יוכלו לבצע את עדכון משוב הלקוחות ישירות מתוך המערכת שלהם, עליכם להעביר להם את הפרטים הבאים:

 1. מדריך שליחת הנתונים אותו קיבלתם מצוות התמיכה בעמוד הראשון של המדריך.
 2. מפתח ה-API הייחודי ללקוח אשר הפקתם בשלב א'.
 3. זיהוי ניתוב – על הלקוח לשמור את הפרמטר במערכת החיצונית בקליטה של הליד.
 4. רשימה של מס' סיבות המשוב – ניתן לראות במסך הגדרות > ניתוב לידים ללקוחות > משוב לקוחות > מעבר עכבר על הסיבה המבוקשת.ID משוב-1

 

בשליחה של נתונים אלו חזרה אל מערכת ליד מנג'ר, יוכלו לקוחותיכם לעדכן את המשוב לליד ישירות ממערכת חיצונית.

5 דצמבר, 2017

עדכון משוב לקוחות ב-API OData ממערכות חיצוניות

עדכון משוב לקוחות ב-API OData ממערכות חיצוניות (דף 1 מתוך 4) מעתה יוכלו לקוחותיכם לעדכן את המשוב על הלידים אשר שידרתם אליהם ישירות מתוך המערכת שלהם! על […]
נגישות