מדיניות הפרטיות של האתר ומערכת   LeadManager

א. כללי

 1. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש במערכת, באתר ובאפליקציה LeadManager (להלן המערכת האתר והאפליקציה: "האתר") המתפרסמים בכתובת https://www.leadmanager.co.il/terms-of-use (ו/או כל עמוד אינטרנט אחר). ותנאי מסמך זה מתפרסמים ומתעדכנים בכתובת  https://www.leadmanager.co.il/privacy-policy  (ו/או כל עמוד אינטרנט אחר). הינך מתבקש לקרוא את הטקסט להלן, המפרט את מדיניות הפרטיות של האתר, בתשומת לב טרם שימושך באתר. במידה וברצונך לשאול כל שאלה בנוגע למדינות זו, אנא צור עימנו קשר באמצעות כתובת המייל הבאה:support@leadmanager.co.il  ו  info@leadmanager.co.il.
 2. האתר מופעל ע"י י LeadManager, שפרטי ההתקשרות איתם הינם: טלפון: [073-2649111]; דואר אלקטרוני: info@leadmanager.co.ilו support@leadmanager.co.il. (להלן: "בעל האתר").
 3. אתר LeadManager מכבד את פרטיות לקוחות LeadManager המשתמשים בשירותי האתר ("משתמש/ים" או "אתה") ואת זכות הבחירה שלהם וכן מתחייב להגן על פרטיותם. מאחר וכניסה ושימוש באתר כרוכים בהעברת מידע מסוים אודות המשתמשים, מדיניות הפרטיות הזו, נועדה ליידע את המשתמשים איזה מידע נאסף על ידנו, כיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש למשתמשים להגן על פרטיותם בקשר לכך.
 4. מדיניות פרטיות זו חלה על המשתמשים באתר. באמצעות כניסה לאתר הנך מביע את הסכמתך לכל תנאי מדיניות הפרטיות הזו. במידה ואינך מסכים לנאמר באילו מסעיפי מדיניות פרטיות הזו, הנך מתבקש להימנע מלהשתמש בו בכל דרך.
 5. בעל האתר רשאי לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות הזו ו/או להוסיף להם ו/או לגרוע מהם מעת לעת מבלי לתת על כך הודעה ו/או התראה מוקדמת ו/או מאוחרת לכל גורם ו/או משתמש. מדיניות הפרטיות המעודכנת על כל תנאיה תחייב מרגע העלאת העדכונים לאתר. הנך מוזמן לבדוק את תנאי מדיניות הפרטיות מעת לעת.

ב. המידע הנאסף על ידנו  

 1. אתר LeadManager אוסף סוגים מסוימים של מידע המועלה לאתר או מועבר לאתר על ידי המשתמשים במהלך התקשורת בין המשתמשים לבין האתר ובין המשתמשים לבין עצמם. בין היתר כולל מידע זה מידע ממנו ניתן לזהות את פרטיו האישיים של המשתמש (להלן: "מידע מזהה") ומידע ממנו לא ניתן לזהות את פרטי המשתמש ("מידע לא מזהה").
 2. שימוש באתר כולל העברת מידע מסוים בין מחשבך ובין השרת שלנו, כגון כתובת I.P של מחשבך, וזהות הדפדפן שאתה משתמש בו. מידע זה מוגדר על ידנו כמידע ממנו לא ניתן לזהות את פרטי המשתמש, למרות שייתכן וניתן יהיה לזהות באמצעותו את פרטי המחשב בו הנך משתמש.
 3. ייתכן ועל מנת לעשות שימושים מסוימים באתר, לרבות על מנת להירשם אליו ו/או כדי העלות חומרים שונים לאתר תתבקש למסור מידע מזהה, כגון פרטים אישיים, כמו שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספר טלפון סלולרי, שם משתמש או סיסמא. במידה והנך מעוניין ברכישת מוצר או שירות עסקי, תתבקש למסור מידע פיננסי הנמסר בעת רכישת השירותים הללו, כגון מספר כרטיס אשראי ופרטים נוספים בקשר אליו. פרט לכך, אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים אישיים רגישים והנך נדרש להימנע מלפרסם באתר ו/או למסור מידע שכזה. במידה ואינך מעוניין למסור כל מידע, הנך רשאי לבחור שלא לעשות שימוש בשירותים אלה.
 4. כאשר הנך מפרסם או מעלה תוכן לאתר, כגון התבטאות בפורום או בלוג או צ'אט, דע כי מידע מזהה מסוים, כמו שמך וכתובת הדוא"ל שלך יתפרסמו באתר. מידע זה, כמו גם מידע מזהה אחר אותו תבחר לפרסם באתר יהיה זמין ונגיש למשתמשים אחרים אשר יכולים לבחור לאסוף ולאגור מידע זה ולהתקשר עמך באמצעותו.
 5. האתר משתמש בעוגיות – "cookies", שהם קבצים קטנים הנשלחים אל מחשבך כאשר הנך נכנס לאתרנו, זאת על מנת לשפר את איכות השירות הניתן על ידנו ואת מהירות הגלישה באתר. דע כי בהתאם לתכונות הדפדפן שבו אתה משתמש, הנך יכול להורות לדפדפן להגביל את קבלת ה- "cookies", או למחוק אותם ממחשבך. אם תעשה כן, ייתכן שפעולות שונות באתרנו לא יהיו עוד זמינות או לא יתפקדו כראוי. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להשתמש בכל טכנולוגיה קיימת או עתידית האוספת מידע ועושה פעולה דומה לפעולת ה- "cookies".
 6. השרת של אתר  LeadManager מתעד באופן אוטומטי מידע שהדפדפן שלך שולח אליו כאשר הנך מבקר באתרנו, כגון פרטים על דפי האינטרנט בו ביקרת, שירותים שנתבקשו, סוג הדפדפן, I.P, ועוד.  

ג. אחסון המידע והשימוש שנעשה בו

 1. בעל האתר נוקט אמצעים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים ועל בטיחות העסקות המתבצעות דרך האתר. עם זאת, אין דרך להבטיח באופן מוחלט כי מידע שנמסר דרך האינטרנט לא ייחשף שלא על-ידי פעולה וולונטרית של בעל האתר ו/או כתוצאה מפעילות זדונית או עבריינית של צדדים שלישיים.
 2. המידע הנמסר לבעל האתר מאוחסן בשרתים של בעל האתר ו/או בשרתים של מי שנותן לבעל האתר שירותי אחסון, אשר יכול ויימצא בארץ או בחו"ל. בעל האתר מחייב את ספקי שירותי האחסון לספק הבטחה נאותה למידע המאוחסן אצלם, אולם אינו אחראי לכל כשל בהבטחה מצדם.
 3. בעל האתר רשאי לעשות שימוש במידע שאינו מזהה אשר מוזן לאתר ולמערכת לצורכי סטטיסטיקה, פרסום ממוקד ובקרה ושיפור שירותיו והוא רשאי להעביר מידע זה לכל צד ג', כל עוד שאינו מועבר באופן שהופך אותו למידע מזהה, לרבות באמצעות העברת מידע שעבר גיבוב (“hashing”).  
 4. פרט למידע  הנמסר לצורך רישום באתר ו/או לצורך רכישת מוצר או שירות, אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים אישיים רגישים והמשתמש נדרש להימנע מלפרסם באתר ו/או למסור מידע שכזה.
 5. בביצוע רישום לאתר ו/או במילוי פרטים לצורך רכישת מוצר או שירות ו/או התחברות למערכת הינך מסכים באופן מפורש לכך שבעל האתר רשאי לשלוח לך מידע, הצעות ובכלל זה דברי דבר פרסומת (כמשמעות מונח זה בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982) מטעם בעל האתר ו/או שותפיו העסקיים, וזאת בכל אמצעי ההתקשרות שנמסרו על-ידך לרבות מייל ומסרונים, אלא אם סימנת בתיבה המיועדת לכך כי אינך מעוניין בכך. בכל עת תוכל לבקש הסרת פרטיך מרשימת הדיוור המשמש את בעל האתר למטרה זו, וזאת על-ידי משלוח בקשה לכך ל- info@leadmanager.co.il ו support@leadmanager.co.il או בדרך שתועמד לרשותך במסגרת כל פנייה אליך על-פי סעיף זה.
 6. LeadManager משתמשת במערכת סליקה או במערכת הנהלת חשבונות חיצוניות ("מפעילות המערכות החיצוניות"), המספקות רמת אבטחת גבוהה בשמירת פרטי כרטיסי האשראי אשר מוזנים לטובת ביצוע החיוב החודשי הנדרש לקבלת השירות. פרטי האשראי המוקלדים אל תוך האתר, או הנמסרים באופן טלפוני לנציגי בעל האתר, מועברים למפעילות המערכות החיצוניות לטובת ניהול ושמירת הפרטים, באופן המספק רמת אבטחה מרבית. פרטי האשראי אשר מוזנים לטובת ביצוע החיוב החודשי כאמור, מועברים באופן המצוין לעיל בלבד. זאת, בשונה מפרטים אחרים של משתמשים אשר מועברים לגורמים הרלוונטיים, לטובת מתן השירותים, ובכפוף לתנאי השימוש מולם.
 7. למעט לצורך ביצוע עסקה וטיפול בסליקת כרטיס אשראי, וכמפורט במדיניות פרטיות זו, בעל האתר מתחייב לא למסור לצד שלישי כתובות דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון נייד ו/או פרטים אחרים שנמסרו לו ע"י משתמשי האתר, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי ו/או מנהלי ו/או על פי דרישה של גוף שלטוני כלשהו. אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מבעל האתר להשתמש בשירותיהם של צדדים שלישיים לצורכי שיווק ופרסום ממוקד באמצעות העברת מידע שעבר גיבוב (“hashing”).
 8. על אף האמור, ובהתאם לתנאים המפורטים בתנאי השימוש, LeadManager רשאית ועשויה גם למסור מידע אודות משתמשיה אם המסירה כאמור דרושה באופן סביר על מנת לאכוף את התנאים וההתניות וצורך תפעולו הסביר של האתר או להגן על הפעילויות או המשתמשים. בכל המקרים של גישה ואיסוף נתונים, פרטים על משתמשים וכאלו שנמסרו על ידי משתמשים לא יימסרו, יושכרו, יושאלו, יוחכרו, יימכרו או יופצו מרצון לצדדים שלישיים (להוציא שותפים עסקיים ו/או צדדים אחרים המפורטים בתנאי שימוש אלו). כמו כן, LeadManager רשאית למכור, להעביר או לשתף באופן מלא או חלקי את כל נכסיה, לרבות פרטים שנמסרו ע"י משתמשי האתר בקשר למיזוג, רכישה, ארגון מחדש או מכירה של נכסיה או במקרה של פשיטת רגל.
 9. בנוסף LeadManager רשאית ועשויה לשכור חברות ויחידים שהם צדדים שלישיים על מנת לסייע בתפעול האתר ומתן שירותים למשתמשיו (לדוגמה, ללא הגבלה, מתן שירותי תחזוקה, ניהול בסיס נתונים, ניתוח אתרים ושיפור תפעול האתר) או לסייע בניתוח האופן בו נעשה שימוש באתר. צדדים שלישיים או סוכנים אלה רשאים להשתמש במידע שנמסר על ידי המשתמשים רק ככל הדרוש לבצע את השירותים שהם מספקים, כאשר הם נדרשים לנקוט באמצעי הגנה סבירים על מנת להגן ולשמור בסודיות על המידע שהועבר אליהם.
 10. לאור האמור לעיל, מסירת פרטים אישיים ו/או פיננסיים על-ידי המשתמש לגבי לקוחותיו, בכל מדור ו/או שטח באתר ו/או שטח המקושר אליו הנה על אחריותו בלבד. בעל האתר לא יהיה אחראי בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא, של מידע כאמור שנמסר לבעל האתר. LeadManager לא תישא בכל אחריות הנובעת מאיסוף פרטים אלו ובפרט לא יחולו עליה חובות אבטחת מידע ופרטיות.
 11. המשתמשים נדרשים להימנע מלשלוח כל דואר אלקטרוני מסחרי ו/או פרסומי לכל אדם אחר שפרטי הדואר האלקטרוני שלו מוצגים באתר לרבות לנותני השירותים המפרסמים שירותים שונים באתר ולהימנע מלעשות כל שימוש אחר בפרטים אלה ו/או בפרטים אישיים אחרים של אותו אדם ו/או עסק, לרבות שימוש מסחרי, אלא למטרה שאליה נמסרו.

ד. האפשרויות העומדות בפני המשתמש

 1. על-פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע. במידה ותרצה לממש את הזכויות הנוגעות למידע שלך, וכן לצורך בירור פרטים אחרים הקשורים למידע שלך הנמצא ברשותנו, הינך מוזמן ליצור עימנו קשר בכתובת support@leadmanager.co.il ו בטלפון שמספרו: 073-2649111  
 2. לרשותך הברירה וזכות הבחירה בקשר לפרסום ומסירת המידע האישי שלך, איסופו והשימוש בו. חלק מברירות אלה צוינו לעיל, וחלקן יצוינו להלן.
 3. במידה ואינך מעוניין כי מידע עליך, מכל סוג שהוא, ייאסף וייאגר באתרנו, באפשרותך להפסיק ולהשתמש באתרנו, ואנו ממליצים לך לעשות כן.
 4. במידה ואינך מעוניין למסור כל פרט מזהה, הנך מתבקש שלא למסור מידע שכזה. אנא קח בחשבון כי במקרה זה לא תוכל להשתמש בחלק מתכונות האתר.
 5. במידה והנך מודאג באשר לשימוש שעושה האתר ב- "cookies", דע כי באפשרותך לחסום אפשרות זו באמצעות הדפדפן שברשותך. אנא קח בחשבון כי במקרה זה לא תוכל להשתמש בחלק מתכונות האתר.
 6. במידה ואינך מעוניין להמשיך ולקבל דברי דואר פרסומיים, באפשרותך להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו. אם תעשה כן, נחדל משליחת חומר פרסומי, כפי שנתבקש על ידך. יחד עם זאת, בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להמשיך וליצור עמך קשר בקשר לחשבונך ולשלוח מידע חשוב הנוגע לאתר זה.

ה. שונות

 1. מדיניות פרטיות זו חלה בנוסף לכל תנאים המפורסמים בתנאי השימוש ובגוף האתר. בכל מקרה של סתירה בין האמור במדיניות פרטיות זו לבין שאר תנאי השימוש או לבין האמור בגוף האתר יפורשו הדברים, ככל הניתן, כמשלימים זה את זה. ככל שפירוש כאמור אינו אפשרי, יגבר האמור במדיניות פרטיות זו.
 2. כל דבר האמור במדיניות פרטיות זו בזכר, משמעו גם בנקבה, וכל דבר האמור ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, והכל אם לא משתמע אחרת בהקשר הדברים.
 3. הכותרות במדיניות פרטיות זו נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש אותה על-פיהן.
 4. היה ויקבע כי הוראה כלשהי של מדיניות פרטיות זו איננה בת אכיפה, יהיה שאר האמור בתוקף.
 5. מדיניות פרטיות זו איננה חלה על איסוף מידע מהאתר והשימוש בו שנעשה על ידי צדדים שלישיים, כגון המפרסמים באתר. למידע באשר לדרך איסוף המידע והשימוש בו על ידי הצדדים השלישיים, הנך מופנה למדיניות הפרטיות של אתרים אלה.
 6. הדין החל על מדניות פרטיות זו הינו דין מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו יהיה מקום מושבם אשר יהיה.

עדכון אחרון: 22 בפברואר, 2021.