מטייבים

בהמשך לתנופת ההתחדשות, השתדרגנו בשלושה לוחות בקרה ייעודיים לצרכים השוטפים שלכם!

כולנו רוצים לדעת האם הלידים בחשבון שלנו מטופלים כראוי, האם נסגרות בהם עסקאות ולהיות בשליטה על הפעילות בחשבון.

מהיום תוכלו בכל רגע נתון לצפות בתמונת מצב מפורטת של מצב הלידים בחשבון, של טיפול בלידים ובמשימות ושל סגירת עסקאות בחשבון, ברמת כל קבוצות המשתמשים ועבור כל משתמש בנפרד, ובכך לדאוג שכל ליד יקבל את הטיפול הראוי לו, בזמן הקצר ביותר ובאופן מלא, עד לסגירת העסקה.

תוכלו לנתח באופן קל ופשוט את זמני הטיפול בלידים, כמו גם את איכות הטיפול בהם ולהפיק במהירות תובנות חשובות וקריטיות, לצורך שיפור הפעילות העסקית שלכם.

אז למה אתם מחכים? הכנסו לחשבונכם וצפו בנתונים המעודכנים החל מרגע זה!

 

איך נכנסים?

 

1. עסקאות לפי משתמשים – נתונים מתקדמים על העסקאות בכל הסטטוסים עד לרמת המשתמש.

 

2. טיפול משתמשים בלידים – מעקב מלא על פעילות כלל המשתמשים שלכם, הטיפול שלהם במשימות ובלידים.

 

3. בקרת חודש נוכחי – תמונת מצב של החודש הנוכחי מבחינת התפלגות סטטוסי הלידים, התפלגות לידים חדשים וכפולים ועסקאות שנסגרו בחודש הזה.

ייצוא לוחות בקרה:

בלחיצה על הסימן- בצד שמאל למעלה של כל אחד מחלקי לוח הבקרה, ניתן לייצא את הנתונים לאקסל, כתמונה או כקובץ PDF.


קביעת הפרמטרים לתצוגה:

בלחיצה על הסימן-  בצד שמאל למעלה, תיפתח חלונית להגדרת הפרמטרים להצגה.
ניתן לקבוע את תקופת הנתונים שיוצגו בלוח הבקרה וכן את קבוצות המשתמשים שיוצגו.

עסקאות לפי משתמשים

עסקאות שנסגרו:

ניתן לראות את נתוני כמויות העסקאות בסטטוסים "הושלמה" ו"בחוב" שנסגרו היום/השבוע/החודש/הרבעון/השנה (קלנדרית) בהתאם לקבוצת המשתמשים המוצגת.

 

Pie Chart – גרף עוגה – התפלגות סטטוסי עסקאות:

מציג עבור התקופה ועבור המשתמשים שנבחרו, כמה עסקאות נסגרו במהלך התקופה בכל אחד מסטטוסי העסקאות.

 

גרף עסקאות לפי ספקים (בסטטוסים הושלמו ובחוב):

סך העסקאות הכולל (בסטטוס הושלמה ובחוב) שנסגרו במהלך התקופה, בחלוקה לספקי הלידים.
בנוסף, עבור כל ספק, ישנה חלוקה פנימית לפי כלים פרסומיים – מוצגת במעבר עכבר על עמודת הגרף.


טבלת המשתמשים:

מציגה את רשימת המשתמשים שנבחרו לתצוגה עם פירוט לפי המשתמש המטפל של :

 • מס' עסקאות שהושלמו / בחוב ע"י המשתמש.
 • סך עסקאות שהושלמו / בחוב ע"י המשתמש.
 • סך עסקאות בצפי של המשתמש.
 • מגמת עסקאות שהושלמו / בחוב ע"י המשתמש.
 • ממוצע זמן סגירת עסקה בימים של המשתמש.
 1. בלחיצה על שורת משתמש, כל נתוני לוח הבקרה יציגו את הנתונים עבור אותו משתמש יחיד לתקופה.
 2. בלחיצה על  ניתן יהיה לבחור במספר משתמשים בו זמנית לתצוגה של כל נתוני לוח הבקרה.
 3. בלחיצה על  ניתן לבטל את סינון המשתמשים.
 4. במעבר עכבר על גרף מגמת העסקאות, ניתן לקבל את פירוט הגרף.

 

גרף סגירת עסקאות:

מציג את סכום העסקאות שנסגרו למשתמשים, בחלוקה לפי סטטוסי העסקאות ולפי תאריכי סגירת העסקאות.
במעבר עכבר על הגרף, ניתן לצפות בסכום העסקאות שנסגרו בכל אחד מהסטטוסים, בנקודת זמן מסוימת.

גרף עסקאות לפי קמפיינים (בסטטוסים הושלמו ובחוב):

סך העסקאות הכולל (בסטטוס הושלמה ובחוב) שנסגרו במהלך התקופה לפי חלוקה לקמפיינים השונים.

טיפול משתמשים בלידים

כמויות לידים שטופלו על ידי משתמשים:

ניתן לראות את נתוני כמויות הלידים שטופלו על ידי כל אחד מהמשתמשים שנבחרו היום/השבוע/החודש/הרבעון/השנה (קלנדרית) בהתאם לקבוצת המשתמשים המוצגת.

 

Pie Chart – גרף עוגה – זמני טיפול ראשוני בלידים:

מציג עבור התקופה ועבור המשתמשים שנבחרו, את התפלגות זמני הטיפול הראשוני בלידים בהם בוצע טיפול.
עבור המשתמש הראשון שטיפל בליד – תוך כמה זמן טיפל מרגע קליטת הליד (תוך שעתיים, תוך 4 שעות, תוך 8 שעות, תוך 24 שעות, יותר מ-24 שעות).

 

גרף טיפול בלידים ובמשימות:

מציג עבור התקופה ועבור המשתמשים שנבחרו, את כמות הלידים שהעבירו לאשפה, את כמות המשימות ללידים שהושלמו, ואת כמות הלידים בהם טיפלו, בחלוקה לפי תאריכים בתקופת הזמן.

טבלת המשתמשים:

מציגה את רשימת המשתמשים שנבחרו לתצוגה עם פירוט לפי משתמש של:

 • ממוצע זמן טיפול ראשוני בשעות של המשתמש.
 • סך הלידים שטופלו ע"י המשתמש.
 • סך הלידים שנפסלו ע"י המשתמש .
 1. בלחיצה על שורת משתמש, כל נתוני לוח הבקרה יציגו את הנתונים עבור אותו משתמש יחיד לתקופה.
 2. בלחיצה על  ניתן יהיה לבחור במספר משתמשים בו זמנית לתצוגה של כל נתוני לוח הבקרה.
 3. בלחיצה על  ניתן לבטל את סינון המשתמשים.

 

Pie Chart – גרף עוגה – התפלגות סיבות פסילה בלידים:

מציג עבור התקופה ועבור המשתמשים שנבחרו, את כמות הלידים שנפסלו לפי סיבות הפסילה המעודכנות בהם ברגע זה.

גרף התפלגות סטטוסי הלידים:

מציג עבור התקופה ועבור המשתמשים שנבחרו, את כמות הלידים לפי הסטטוסים המעודכנים בהם ברגע זה.

לכל שאלה נוספת, ניתן לפנות לצוות התמיכה שלנו.


29 אוגוסט, 2018

שדרוג לוחות בקרה במערכת Lead Manager

בהמשך לתנופת ההתחדשות, השתדרגנו בשלושה לוחות בקרה ייעודיים לצרכים השוטפים שלכם! כולנו רוצים לדעת האם הלידים בחשבון שלנו מטופלים כראוי, האם נסגרות בהם עסקאות ולהיות בשליטה […]
31 מאי, 2018

לוח בקרת ביצועים ומכירות

התחדשנו בלוח בקרה ייחודי וצבעוני! לוח בקרת ביצועים ומכירות מאפשר לכם להיות בבקרה מלאה על החשבון שלכם. בכל רגע נתון תוכלו לצפות בתמונת מצב מפורטת של […]
27 פברואר, 2018

מכסות ומגבלות לידים למשתמשים

מגבלות לידים מתייחסות לכמות הלידים המקסימלית אשר משתמש יכול לקבל בתקופה מסוימת שהוגדרה. המגבלה תקפה על לידים המנותבים בצורה אוטומטית בלבד. כלומר, ניתוב לידים בצורה ידנית, […]
נגישות