הגדרות ראשוניות (דף 7 מתוך 8)

בקרת איכות – ולידציית שדות (מספרי טלפון)

מערכת LeadManager מכילה מנגנון המאמת תקינות מספרי טלפון לפי תבניות מוגדרות מראש. כאשר אפשרות זו פעילה, אם מתקבל ליד המכיל מספר טלפון שאינו תקין, יופיע סמל מיוחד  לצד סטטוס הליד.

טלפון_לא_תקין

על מנת להגדיר מנגנון זה יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. היכנסו למסך ההגדרות, בחרו ב"בקרת איכות".
 2. הקליקו על לשונית "ולידציית שדות".
 3. סמנו  בתיבת הסימון "הפעל".

הערה חשובה: על מנת שתכונת ולידציית השדות תפעל, יש להפעיל את התכונה גם על השדות הרצויים בחלון ההגדרות > לידים > שדות > בחירת שדה > סימון "ולידציה".

הגדרות_ולידציית_שדות

 1. הזינו את ההגדרות הבאות:
  • פסילת ליד בכל השדות יחד – במידה ומוגדרים מספר שדות מסוג מספר טלפון, ופונקציית הולידציה מופעלת בהם, סימון אפשרות זו תסמן ליד כפסול אם מספר הטלפון אינו תקין בכל השדות יחדיו. לדוגמה, אם שדה טלפון1 מכיל מספר תקין ושדה טלפון2 מכיל מספר שאינו תקין, הליד לא יסומן כאינו תקין כאשר אפשרות זו מופעלת.
  • תבניות לבדיקת טלפון – בתיבת טקסט זו אתם יכולים להוסיף או לגרוע תבניות של מספר טלפון. במידה ומספר הטלפון אינו תואם אף אחת מהתבניות שבתיבה, הולידציה תפסול את הליד. שימו לב: הולידציה מתעלמת מתווים שאינם ספרות המופיעות בשדה מסוג מספר טלפון, כלומר, מספרי הטלפון הבאים שווים בעיני מנגנון הוולידציה: 052-1234567, 052.123.4567, 0521234567.
  • נרמול מספרי טלפון – במידה ותסמנו אפשרות זו, המערכת תסיר בכל ליד נכנס, תווים שאינם ספרות בשדה מסוג מספר טלפון. לדוגמה, אם הערך שיוכנס לשדה מספר טלפון, דרך ערוץ כלשהו, יהיה 052-123-4567, המערכת תסיר את המקפים ותשמור את השדה כ- 0521234567.
 2. הקליקו על "שמירה".


צרו איתנו קשר עכשיו לקבלת חשבון חינם