משפטי

הגנה על זכויות יוצרים וקניין רוחני

אתר ומערכת Leadmanager.co.il הינם תחת החוק הישראלי והבינלאומי בכל הקשור לזכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים.
אסור בהחלט לשכפל ו/או להעתיק ו/או להשתמש חלקים מהאתר ו/או ממשקים ו/או מודולים ופיתוחים טכנולוגיים ו/או תכנים בחלקם או בשלמותם ללא קבלת אישור מפורש מהנהלת המערכת והאתר.

לצפיה במדיניות הפרטיות של האתר ומערכת LeadManager לחץ כאן

לצפיה בתנאי השימוש באתר ובמערכת LeadManager לחץ כאן